Autor: Tomasz

  • Doskonalenie Zawodowe

    Przyszłość pracy wymaga osób, które potrafią wykonywać wiele zadań jednocześnie, potrafią szybko dostosować się do ciągle zmieniającego się środowiska biznesowego, oraz tych, którzy mają wiele umiejętności, aby przystosować się do kryzysu, takiego jak pandemia Covid-19. Dlatego szkolenie, podnoszenie kwalifikacji, ustawiczne doskonalenie zawodowe i ścieżka kariery są ze sobą bardzo powiązane. Szkolenia, podnoszenie umiejętności, doskonalenie zawodowe i…

  • Szkolenia z asertywności

    Umiejętność pracy w pewnym i konstruktywnie asertywnym nastroju jest ogromnym atutem w Twojej karierze. Wiele osób asertywność postrzega jako negatywną cechę charakteru, a tak naprawdę to, budowanie pewności siebie i asertywności jest prawdopodobnie dużo łatwiejsze niż myślisz w koncepcji, jednak ludzie, którzy nie są z natury asertywni, zwykle nie chcą stać się asertywni, ale szkolenie…